Om oss

Hela Jorden

Hela Jorden är ett regenerativt jordbruk som drivs i form av ett kooperativ. Vi är fyra personer som har hittat varandra genom vår systerorganisation Odla Ihop. Tillsammans arbetar vi med jorden och odlar grönsaker på gården Öråker strax utanför Kungsängen.

Vi på Hela Jorden vill tillsammans hitta en väg där vi kan ta ansvar för den världen vi lever i och samtidigt leva i frihet och lära oss av och med naturen.

Vi vill låta lusten driva oss fram i vårt gemensamma skapande. Vi är övertygade om att en omställning av våra livsvanor är nödvändig nu och vi vill ge exempel på detta och utforskar metoder för att göra så. Vi vill lära oss av varandra, utvecklas tillsammans samt bjuda in andra att vara en del av denna resa och skapa gemensamma erfarenheter som vi kan bära med oss in i framtiden.

Hela Jorden ska vara en plats där vi tillsammans kan lära känna våra drömmar och möta våra rädslor. En plats där vi kan lära oss tillit både till naturen och varandra.

Ellis Kivi

Det är magiskt att odla. Att sätta ett frö, ta hand om det medan det växter till vackra näringsrika grönsaker som sen blir god mat, samtidIgt som vi binder kol i jorden och motverkar klimatförändringarna. 

Jag har en bakgrund inom ideella organisationer och internationellt samarbete och brinner för global rättvisa, jämlikhet och hållbarhet. De senaste åren har jag gått från att arbeta som projektsamordnare till att bli odlare och istället bidra lokalt och praktiskt.

Patrik Engborg

Att odla min egen mat är det mest konkreta jag kan göra i strävan att lämna över en levande jord till mina barn. Jag vill göra det tillsammans med andra och försöka skapa en plats för människor som vill vara närmare jorden, närmare maten, och närmare varandra.

Miki Köhler

Jag vill leva i en fri och jämlik värld där vi tar hand om naturen och varandra. Där gemenskapen väger tyngre än monetära värden. Där nuet äger rum mellan dig och mig. 

De verkligt viktiga mötena mellan människor sker runt ett bord. Oftast är det ett matbord. Det vill jag bidra med. Att odla maten till dessa möten. Hela Jorden ska vara en sådan plats.  

Karin Saler

Jord. Vi är jorden i mänsklig form. Det ändrar alla perspektiv. Jag är inte en ensam individ som ramlat ner på jorden. Jag är jorden. Liksom du. Liksom vi alla. En gång i tiden så var vi marken vi bodde på. Maten vi åt som blev våra kroppar växte i jorden vi gick på. Nu för tiden äter jag mat från hela jorden, så hela jorden finns i mig. Jag är hela jorden. Liksom du. Liksom vi alla. 

Jag brukade sitta framför datorer och arbeta fram visioner för hur världen skulle byggas. Men insikten om att det jag i praktiken gjorde var att beställa varor som bröts upp ur jorden och lämnade stora sår och giftiga sörjor efter sig… den insikten fick mig att lämna kontoren och leta upp möjligheter att istället läka. Läka de sår vi åsamkar oss själva i alla våra former. Att odla mat i gemenskap och sluta kretsloppen, att vara en del av livet helt här i nuet, det är det enda kloka jag kan tänka mig att ägna mitt liv åt nu. Att hela jorden.