HELA JORDEN 

ett odlingskooperativ


Vill du njuta av fantastiskt goda och hälsosamma grönsaker samtidigt som du stöttar miljön och lokal matproduktion?

Vi odlar grönsaker och du som andelsmedlem i Hela Jorden får del av skörden under hela säsongen.


Hela Jorden är ett regenerativt jordbruk som drivs i form av ett kooperativ. Tillsammans arbetar vi med jorden på gården Öråker strax utanför Kungsängen.